Polling Assurantiën en Guest Quality hebben een samenwerking: Quality United.

Quality United


Dit betekent gebundelde kennis over verzekeringen, operationele risico's, RI&E in het kader van de Arbowetgeving en vooral de realisatie van maatwerkoplossingen.